Com és l’impacte dels projectes ambientals de Bel Avenir? I com transmetre això als nens? Aquests han estat els temes tractats durant la formació als monitors dels Centres d’Educació Ambiental de Mangily. Guiats per Michael, responsable de la Granja Escola de Mangily, els monitors han recordat els objectius de cada lloc ambiental de l’ONG (del projecte de reforestació del bosc i el manglar, del museu de la terra i del mar…) a fi de poder millorar la transmissió d’aquesta informació als nens i nenes beneficiaris dels programes d’educació ambiental d’Aigua de Coco.